Пећина Провалија

Пећина Провалија удаљена је око 500 m од магистралног пута Невесиње - Гацко. До ње се долази кроз корито потока Сурдуп. Пећина Провалија је због својих вриједности још 1954. године, рјешењем Земаљског завода за заштиту споменика културе и природних ријеткости, стављена под заштиту државе као споменик природе.

Поред имена Провалија у народу је позната и као Мала Вјетреница. Сама пећина је некада била један од извора потока Сурдуп, а и данас су бигрене каде у пећини испуњене водом и у најсушнијем периоду године. Са до сада измјерених и нацртаних 4.100 m канала, пећина је заузела четврто мјето по дужини у БиХ. По конфигурацији терена и правцу пружања канала има огроман потенцијал за даља истраживања.

Врло важно је споменути да по љепоти пећинског накита Провалија спада међу најљепше у бившој Југославији. Овдје су пронађене изузетно ријетке форме пећинског накита: хелектити и пећински бисери.

Пећина Провалија