Pećina Provalija

Pećina Provalija udaljena je oko 500 m od magistralnog puta Nevesinje - Gacko. Do nje se dolazi kroz korito potoka Surdup. Pećina Provalija je zbog svojih vrijednosti još 1954. godine, rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti, stavljena pod zaštitu države kao spomenik prirode.

Pored imena Provalija u narodu je poznata i kao Mala Vjetrenica. Sama pećina je nekada bila jedan od izvora potoka Surdup, a i danas su bigrene kade u pećini ispunjene vodom i u najsušnijem periodu godine. Sa do sada izmjerenih i nacrtanih 4.100 m kanala, pećina je zauzela četvrto mjeto po dužini u BiH. Po konfiguraciji terena i pravcu pružanja kanala ima ogroman potencijal za dalja istraživanja.

Vrlo važno je spomenuti da po ljepoti pećinskog nakita Provalija spada među najljepše u bivšoj Jugoslaviji. Ovdje su pronađene izuzetno rijetke forme pećinskog nakita: helektiti i pećinski biseri.

Пећина Провалија