Planina Velež

Velež (najviši vrh Botin, 1.969 mnv.), najviša planina Opštine. Pretpostavlja se da je dobila ime po staroslovenskom bogu Velesu. Pruža se pravcem sjeverozapad – jugoistok u dužini oko 30 km. Sjeveroistočna strana planine je izuzetno atraktivna i čini je najduža barijera stijena na Balkanu. Njihova dužina iznosi 13 km, a u najvišem dijelu su visoke 420 metara. Posebno je atraktivna za alpiniste i na njoj su ispenjane 62 različite rute.

Na Veleži još postoje tragovi glacijacije, bujna vegetacija, glacijalno jezero, i veliki broj podzemnih kraških oblika (pećine i jame). Ova planina je i veoma bogato lovište, sa svim vrstama visoke divljači ovoga podneblja (medvjed, vuk, lisica, srndać, divlja svinja i veoma rijetka divokoza).

Планина Вележ