Visoravan Morine

Morine, još poznate i pod nazivom Hercegovački Tibet, su najveća planinska visoravan i pašnjak u opštini Nevesinje. Zahvataju površinu od oko 5000 ha. Najvećim dijelom Morine čine prostrane pašnjačke goleti, a samo mali dio je pod šumama. Zimi ovaj prostor je negostoljubiv za život zbog veoma velikih snjegova i mećava, dok na ljeto Morine ožive, kada stočari istjeraju svoja stada na ispašu. Na Morinama još uvijek se mogu vidjeti stočarski katuni koji su u upotrebi, i u njima se život odvija gotovo isto kao i prije nekoliko vijekova. Ova visoravan je nadaleko poznata, osim po svojim nepreglednim pašnjacima i po čuvenom Svatovskom groblju.

Prema legendi, u 18. vijeku, u iznenadnoj mećavi, tu su izginuli svatovi čuvene begovske porodice Lakišića iz Mostara. Morine su i danas poznate kao mjesto nepredvidive vremenske ćudi. Tako je zbilježeno da je na ovoj visoravni snijeg padao 9. juna 2005. godine, kao usred zime. Temperatura se spustila ispod nule, pa su se pastiri odjednom našli u velikoj nevolji. Morali su sa stokom da bježe u niže krajeve. Sve ovo čini Morine mističnim i prelijepim mjestom.

Висораван Морине