Језеро Алаговац

Језеро Алаговац се налази приближно 4 км сјеверно од Невесиња у подножју планине Вележ. Језеро је по поријеклу вјештачко и настало је преградњом потока Алаговац земљаном браном 1968. године. Његова површина износи 40 ха и запремине 2.500.000 м³. То је највећа акумулација у Невесињској општини. Примарна намјена језера је снадбјевање града водом, мећутим посједује и велики потенцијал за развој туризама и спортску рекеацију. Локално становништво, као посјетитељи и туристи, зависно од сезоне, могу уживати у камповању, пливању, веслању и риболову. Искусни чланови Удружења риболоваца обезбјеђују дозволе и услуге водича свима који желе да се окушају у риболову. Језеро Алаговац редовно порибљава Спортско-риболовно друштво „Алаговац” из Невесиња које и управља риболовом на језеру. Изузетно је богатство рибљог фонда, посебно шарана, амура, смуђа, тостолобика и сома. Сем спортова на мирним водама, који се већ традиционално одржавају, ова језеро има све значајнију излетничку и спортско-риболовну функцију.

Језеро Алаговац