Сат кула

Сахат-кула представља најзначајнији споменик из периода турске владавине. Представља историјску грађевину и национални споменик. То је грађевина по којој се препознаје и старо и ново Невесиње. Најчешћи је мотив на невесињским разгледицама и детањ је који остаје у сјећањима свих што су посјетили Невесиње.

Ова, као и већина сахат-кула, саграђена је у самом центру старе чаршије и представља интегрални дио, као и битан елемент њене идентификације. Тачан датум изградње се не зна, али је саграђена прије 1664. године. Ово се сазнаје из путописа славног турског путописца Евлије Челебије, који је први пут спомиње у свом дјелу Сејахатнама (Путопис). Данас представља најстарију грађевину овог типа у БиХ. Страница квадратне основе дуга је три метра, просјечна дебљина зидова је 80 cm, док је висина 16,5 m.

На њој су видљиви утицаји каснороманичких кула, италијанских кампанила и дубровачких сахат-кула, у примјени квадратичне форме, а видљиви су и у кружним отворима за сатове и декорацији кровног вијенца. Године 1891. постављен је на ову сахат-кулу нови сат са три мине, од којих је једна имала турске, друга римске, а трећа арапске бројеве. 1980-их година поново су постављене су нове мине са арапским бројевима и нови сат.

Сат кула